Падение метеорита наблюдали над Росарио, Аргентина
Камера Центра метеорологии Росарио запечатлела падение метеорита.